O nás

O jídelně

Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace je samostatná školní jídelna, která nepatří pod Základní školu Náměstí E. Beneše.

Jídelna byla otevřena v roce 1983, právním subjektem je od roku 2003 a zřizovatelem školní jídelny je město Varnsdorf. Školní jídelna se nachází na náměstí E. Beneše v centru města v blízkosti městského úřadu a základní školy.

Školní jídelna je především zřízena pro stravování žáků základních škol, žáků a studentů gymnázia. V jídelně se stravují žáci Základní školy Náměstí E. Beneše, Základní školy Východní, Speciální základní školy, žáci a studenti Gymnázia Varnsdorf.

Mimo tuto hlavní činnost provozuje školní jídelna také doplňkovou činnost, která slouží k zajištění stravování cizích strávníků. V jídelně se stravují zaměstnanci základních škol a gymnázia, důchodci a ostatní cizí strávníci z řad města. 

Ve školní jídelně se také nachází školní družina se čtyřmi odděleními Základní školy Náměstí E. Beneše, se kterou jsme přímo propojeni a která je zde v pronájmu. Žáci a zaměstnanci Základní školy Náměstí E. Beneše díky propojení procházejí přímo ze školy, ostatní žáci a studenti docházejí do jídelny ze svých škol a gymnázia.

Školní jídelna má ještě jedno odloučené pracoviště - výdejnu, která se nachází v Základní škole Východní, kam se jídla dováží a kde je kuchařky školní jídelny vydávají.

Ve školní jídelně i výdejně jsou objednávkové a výdajové terminály, strávníci používají moderní čipy. Objednávání stravy je možné na terminálech ve školní jídelně, přes internetový portál www.strava.cz nebo mobilní aplikaci strava.cz.

Kapacita kuchyně školní jídelny je 1000 jídel, denně se uvaří cca 800 jídel. Obědy se vaří podle norem pro školní stravování, při přípravě se musí dodržovat pestrost jídelního lístku, hmotnostní normy, spotřební koš a finanční limit na potraviny. Ve školní jídelně mají strávníci výběr denně ze tří druhů jídel a jedné polévky, pitný režim je zajištěn nápojovým automatem a nápojovým vířičem. V kuchyni máme moderní stroje a zařízení - tři konvektomaty, čtyři pánve, čtyři varné kotle, dvě myčky na bílé nádobí, myčku na černé nádobí, leštičku příborů se sterilizací, salátový bar, krouhače zeleniny, nářezové stroje a jiné potřebné vybavení. Veškeré stroje a zařízení, ale i stoly, dřezy, umyvadla, regály, vozíky jsou v nerezovém provedení dle hygienických předpisů.

V kolektivu školní jídelny je 15 zaměstnanců - ředitel jídelny, hospodářka, hlavní kuchařka, osm kuchařek pro přípravu jídel, dvě kuchařky na výdej obědů ve výdejně, řidič a uklízečka.