Školní stravování

Žáci a studenti jsou zařazováni do kategorií dle věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku. Pokud, žák ve školním roce v době od 1. září do 31. srpna dosáhne počátečního věku jednotlivých skupin stanovených ve vyhlášce 107/2005 Sb. (7, 11 nebo 15 let), bude mít již od 1. září tuto kategorii s příslušnou cenou oběda.

Dotované obědy

Žáci a studenti hradí pouze cenu potravin stanovenou dle vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie strávníků - dotované obědy Cena
Žáci ZŠ 7 - 10 let 33,00 Kč
Žáci ZŠ 11 - 14 let 35,00 Kč
Žáci ZŠ 15 a více let 37,00 Kč
Žáci a studenti gymnázia 11 - 14 let 35,00 Kč
Žáci a studenti gymnázia 15 a více let 37,00 Kč
Žáci speciální ZŠ 7 - 10 let 33,00 Kč
Žáci speciální ZŠ 11 - 14 let 35,00 Kč
Žáci speciální ZŠ 15 a více let 37,00 Kč

Nedotované obědy

Obědy o prázdninách - nejsou dotované dle vyhlášky 107/2005 Sb., žáci a studenti platí cenu potravin, věcné náklady, zisk a 12% DPH.

Kategorie strávníků - nedotované obědy o prázdninách Cena
Žáci ZŠ 7 - 10 let 55,00 Kč
Žáci ZŠ 11 - 14 let 57,00 Kč
Žáci ZŠ 15 a více let 59,00 Kč
Žáci a studenti gymnázia 11 - 14 let 57,00 Kč
Žáci a studenti gymnázia 15 a více let 59,00 Kč
Žáci speciální ZŠ 7 - 10 let 55,00 Kč
Žáci speciální ZŠ 11 - 14 let 57,00 Kč
Žáci speciální ZŠ 15 a více let 59,00 Kč

Ceny platné od 1. dubna 2024.