Pokyny pro nové strávníky

Co je potřeba

 1. Seznámit se s vnitřním řádem školní jídelny (na webových stránkách nebo v jídelně)
 2. Osobně v kanceláři školní jídelny
  • zakoupit si čip - cena čipu je 121,00 Kč
  • vyplnit přihlášku ke stravování

   Každý nový strávník je povinen vyplnit "Přihlášku ke stravování", (tiskopis si strávník může vyzvednout v kanceláři školní jídelny nebo vytisknout z webových stránek). Přihláška ke stravování platí po celou dobu stravování ve školní jídelně. Jakékoli změny, které nastanou v průběhu poskytování stravy (změna čísla účtu, adresy, tel. číslo, přechod na jinou školu, ukončení stravování) je povinen strávník (zákonný zástupce) neprodleně nahlásit v kanceláři školní jídelny - osobně, případě e-mailem, nelze telefonicky.

   Strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení ošetřujícího lékaře vyžaduje stravovat se v dietním režimu (bezlepková dieta), můžeme poskytnout toto dietní stravování.
   K poskytnutí dietního stravování je nutno vyplnit "Přihlášku k dietnímu stravování" (tiskopis si strávník může vyzvednout v kanceláři školní jídelny nebo vytisknout z webových stránek). Vyplněnou přihlášku spolu s potvrzením od lékaře odevzdá strávník v kanceláři školní jídelny.
   Přihláška k dietnímu stravování je platná pouze pro daný školní rok.

   Přihláška ke stravování slouží jako podklad pro matriku školního stravování dle §28 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona ve znění pozdějších předpisů.
   Osobní údaje jsou zpracovávány správcem osobních údajů - Školní jídelna Varnsdorf - příspěvková organizace - v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a v souladu s příslušnou platnou legislativou České republiky a na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů.

  • zaplatit si stravné dle příslušné kategorie
 3. Nový strávník dostane přihlašovací údaje do portálu nebo aplikace www.strava.cz, kde si přihlašuje, mění nebo odhlašuje stravu.

Následující den může nový strávník začít odebírat stravu.