Způsoby platby

Bezhotovostně

Inkasní platbou z účtu

Platba na následující měsíc bude stržena okolo 20. dne předchozího měsíce (budou zde zohledněny případné odhlášky za daný měsíc). Strávník si musí zřídit souhlas s inkasem ve prospěch účtu č. ú. 14334431 / 0100 (neuvádí žádný variabilní ani konstantní symbol).
Formulář - Souhlas s inkasní platbou, vyplněný a podepsaný vlastníkem účtu se musí odevzdat v kanceláři školní jídelny.

Převodem z běžného účtu

Strávník musí zadat jednorázovou platbu z vlastního účtu nejpozději k 25. dni předcházejícího měsíce a poslat na účet školní jídelny číslo účtu 14334431 / 0100, variabilní symbol je evidenční číslo strávníka (přidělí školní jídelna), do poznámek napsat jméno strávníka.
Žáci a studenti dostávají okolo 15. dne v měsíci ve škole lístečky s částkou a pokyny k platbě na následující měsíc. V případě nepřítomnosti žáka nebo studenta ve škole (např. z důvodu nemoci), ztráty lístečku je možno si tyto informace vyžádat telefonicky nebo e-mailem.

Hotově

  • v kanceláři školní jídelny
  • úhradu stravného na následující měsíc je nutné provést vždy do posledního pracovního dne předcházejícího běžného měsíce.
  • platba kartou není možná

Cizí strávníci (učitelé, důchodci a ostatní) si způsob platby domlouvají individuálně v kanceláři školní jídelny.

Bližší informace budou poskytnuty v kanceláři školní jídelny.

Úřední hodiny kanceláře školní jídelny:
7:00 - 10:30 hodin, 11:30 - 14:00 hodin