Ochrana osobních údajů

Informace

Osobní údaje jsou zpracovávány správcem osobních údajů - Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace. Školní jídelna nakládá s osobními údaji v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR). Týkající se zpracování, uchování a evidenci osobních údajů. Školní jídelna eviduje osobní údaje ve své vlastní databázi a nevyužívá je pro žádné další účely, než pro svou vlastní potřebu a potřebu ze zákona vyplývající. Školní jídelna se zavazuje k ochraně osobních údajů, nám poskytnutých.

Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace "GDPR ochrana osobních údajů". Další informace Vám poskytneme na telefonním čísle 412 372 112, 607 757 926 nebo na e-mailu sjnam@vdf.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce, Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace, má pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

jméno a příjmení pověřence: Ing. Jana Kociánová (vedoucí ekonomického odboru města Varnsdorf)
telefon: 417 545 110
e-mail: jana.kocianova@varnsdorf.cz