Úvod

Aktuálně z jídelny

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. března 2023
ZDRAŽENÍ OBĚDŮ OD 1. DUBNA 2023

Od 1. dubna 2023 musí školní jídelna navýšit cenu obědů pro učitele, důchodce a ostatní cizí strávníky o 10,- Kč, z důvodu zvýšení provozních nákladů a energií (teplo, voda, teplá voda, elektrická energie, plyn, čistící prostředky atd.).
Nová cena platná od 1. dubna 2023 bude 105,- Kč.

Žádáme strávníky, kteří platí obědy inkasní platbou, aby si navýšili měsíční limit pro inkasní platbu ve svých bankách, a to nejpozději do 16. března 2023, doporučení 2 500,- Kč.

Ceny obědů pro žáky a studenty zůstávají stejné.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. září 2022
NOVÁ CENA STRAVOVACÍHO ČIPU

Od 1. října 2022 je nová cena stravovacího čipu 121,- Kč, z důvodu navýšení ceny dodavatelem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. září 2022
OBĚDY PRO DĚTI od nadace WOMEN FOR WOMEN

Školní jídelna Nám. E. Beneše Varnsdorf je zapojena do projektu OBĚDY PRO DĚTI od nadace WOMEN for WOMEN, která hradí obědy dětem ve školní jídelně, jejichž rodiče (zákonní zástupci) jsou nebo se dostali do tíživé finanční situace. Dále také pro samoživitelky, samoživitelé nebo ostatním, kterým by tento projekt pomohl. Pokud chcete tuto pomoc využít, obracejte se na nás (Školní jídelnu) nebo na své třídní učitele, kteří vám předají další informace.
Tento projekt je pouze po základní školy a nižší stupeň gymnázií (prima - kvarta).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.srpna 2022
ZABEZPEČENÍ VSTUPU DO JÍDELNY

Dle nařízení České školní inspekce kvůli zvýšení bezpečnosti stravujících se dětí a studentů (ZŠ Náměstí, Gymnázium, ZŠ Východní, Speciální ZŠ) musí být vchod do školní jídelny uzavřen a opatřen čipovým zařízením. Vstup do budovy bude pouze na stravovací čip (registovaní strávníci, kteří mají aktivovaný čip). V případě, že ještě nemáte aktivovaný čip na otevírání dveří, musíte si ho nechat aktivovat v kanceláři jídelny. Do jídelny je zakázán vstup cizím osobám, které nejsou registrovanými strávníky nebo nemají v úmyslu koupit si zde oběd. Povinností každého strávníka je nosit vlastní čip a zároveň z toho vyplývá jeho odpovědnost za případné umožnění vstupu neznámým osobám do prostor jídelny na vlastní čip.

OSTATNÍ OSOBY (bez čipu), které potřebují vstoupit do jídelny (v případě zapomenutí nebo ztráty čipu, placení obědů, přihlášení ke stravování atd.) musí použít
ZVONEK – kancelář jídelny.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------