Úvod

Aktuálně z jídelny

9. května 2022
PROJEKT společnosti Women for Women - OBĚDY PRO DĚTI

Vážení rodiče (zákonní zástupci),
naše školní jídelna by se ráda zapojila do projektu Obědy pro děti, kterou poskytuje společnost Women for Women, a hradí obědy dětem, jejichž rodiče se dostali do tíživé finanční situace. Partnerem pro spolupráci s výše uvedenou společností pro poskytnutí daru může být i jídelna (nejenom škola), která zajistí vše potřebné. Dohodnutý finanční dar jídelně je poskytnut na základě darovací smlouvy. Nevyčerpané prostředky jsou po vyúčtování opět vráceny na transparentní účet. Cílem projektu je poskytnout zcela anonymně pomoc dětem, které se ocitly v situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školní jídelně. Touto cestou bychom vám chtěli pomoci v dnešní nelehké době.

Rodiče, kteří se ocitli v tíživé finanční situaci se mohou obracet na své školy, které musí žádosti posoudit dle kritérií projektu. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. května 2022
ZDRAŽENÍ OBĚDŮ

Od 1. června 2022 musí školní jídelna navýšit cenu obědů pro všechny strávníky z důvodu neustále rostoucích cen potravin.

Nové ceny platné od 1. června 2022:
Žáci 7 - 10 let   31,- Kč   /   Žáci 11 - 14 let   33,- Kč   /   Žáci a studenti 15 a více let   35,- Kč
Učitelé, důchodci a ostatní cizí strávníci   95,- Kč

Navýšení limitu inkasní platy:
Žádáme strávníky, kteří platí obědy inkasní platbou, aby si navýšili měsíční limit pro inkasní platbu ve svých bankách, a to nejpozději do 16. května 2022.
Žáci a studenti na 900,- Kč   /   Učitelé, důchodci a cizí strávníci na 2 300,- Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. září 2021
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Bukáčkovi ml. z firmy Elekto-Bukáček, který nám ochotně zapůjčil a sám odřídil dodávkové vozidlo, a pomohl nám s rozvozem obědů pro naše děti a učitele ze ZŠ Východní, učitele z BGV, Speciální školy a ostatní městské organizace, kam obědy dovážíme. Naše smluvní vozidlo se opět porouchalo a potřebovali jsme rychle vyřešit odvoz obědů.

Ještě jednou VELKÉ PODĚKOVÁNÍ smile.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. srpna 2021
UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY STRÁVNÍKY

Od srpna již nelze vracet staré čipy z důvodu plánovaného přechodu na nový modernější stravovací systém. Staré čipy budou i nadále fungovat beze změn, není potřeba je měnit za nové.
Nové čipy již nebudou zálohováné, čip je majetkem strávníka a nelze ho již vrátit.
Vrátit nový čip lze pouze výjimečně (stravování kratší tří měsíců a čip nesmí být viditelně nebo mechanicky poškozen).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------