Úvod

Aktuálně z jídelny

18. ledna 2023
UPOZORNĚNÍ 

V pátek 3. února (pololetní prázdniny) - bude z technických důvodů zavřeno, nevaří se.

V pondělí 6. února až pátek 10. února (jarní prázdniny) - bude z technických důvodů zavřeno, nevaří se.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. září 2022
NOVÁ CENA STRAVOVACÍHO ČIPU

Od 1. října 2022 je nová cena stravovacího čipu 121,- Kč, z důvodu navýšení ceny dodavatelem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. září 2022
OBĚDY PRO DĚTI od nadace WOMEN FOR WOMEN

Školní jídelna Nám. E. Beneše Varnsdorf je zapojena do projektu OBĚDY PRO DĚTI od nadace WOMEN for WOMEN, která hradí obědy dětem ve školní jídelně, jejichž rodiče (zákonní zástupci) jsou nebo se dostali do tíživé finanční situace. Dále také pro samoživitelky, samoživitelé nebo ostatním, kterým by tento projekt pomohl. Pokud chcete tuto pomoc využít, obracejte se na nás (Školní jídelnu) nebo na své třídní učitele, kteří vám předají další informace.
Tento projekt je pouze po základní školy a nižší stupeň gymnázií (prima - kvarta).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.srpna 2022
ZABEZPEČENÍ VSTUPU DO JÍDELNY

Dle nařízení České školní inspekce kvůli zvýšení bezpečnosti stravujících se dětí a studentů (ZŠ Náměstí, Gymnázium, ZŠ Východní, Speciální ZŠ) musí být vchod do školní jídelny uzavřen a opatřen čipovým zařízením. Vstup do budovy bude pouze na stravovací čip (registovaní strávníci, kteří mají aktivovaný čip). V případě, že ještě nemáte aktivovaný čip na otevírání dveří, musíte si ho nechat aktivovat v kanceláři jídelny. Do jídelny je zakázán vstup cizím osobám, které nejsou registrovanými strávníky nebo nemají v úmyslu koupit si zde oběd. Povinností každého strávníka je nosit vlastní čip a zároveň z toho vyplývá jeho odpovědnost za případné umožnění vstupu neznámým osobám do prostor jídelny na vlastní čip.

OSTATNÍ OSOBY (bez čipu), které potřebují vstoupit do jídelny (v případě zapomenutí nebo ztráty čipu, placení obědů, přihlášení ke stravování atd.) musí použít
ZVONEK – kancelář jídelny.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------