Odhlašování, přihlašování a výběr stravy

Odhlašování, přihlašování nebo výběr stravy se provádí vždy nejpozději den předem do 14:15 hodin.

  • v kanceláři školní jídelny osobně
  • telefonicky na čísle 720 822 624
  • e-mailem sjnam@vdf.cz
  • využitím portálu www.strava.cz
  • mobilní aplikací strava.cz
  • sami strávníci na objednávkovém terminálu přímo v jídelně nebo výdejně

Pouze v pondělí je možné odhlásit stravu z důvodu nemoci telefonicky na čísle 720 822 624 nebo e-mailem sjnam@vdf.cz od 6:00 do 7:00 hodin.

Přihlásit stravu je možné pouze pokud má strávník dostatečné finanční prostředky na kontě strávníka.

Změny provedené po 14:15 hodině nelze akceptovat z důvodu přípravy normy a objednávky surovin na další den.

Neodhlášený nebo neodebraný oběd je strávníkovi účtován.