Veřejné stravování

Ceny obědů pro cizí strávníky dle vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Cizí strávníci platí cenu potravin, věcné náklady, mzdové náklady, zisk a DPH.

Kategorie strávníků - cizí strávníci Cena
Učitelé stravující se v jídelně (s 12% DPH) 120,00 Kč
Učitelé, kteří si nosí obědy s sebou (s 12% DPH) 120,00 Kč
Učitelé, kterým obědy dovážíme (s 12% DPH) 120,00 Kč
Důchodci stravující se v jídelně (s 12% DPH) 120,00 Kč
Důchodci, kteří si nosí obědy s sebou (s 12% DPH) 120,00 Kč
Cizí strávníci stravující se v jídelně (s 12% DPH) 120,00 Kč
Cizí strávníci, kteří si nosí obědy s sebou (s 12% DPH) 120,00 Kč
Ceny platné od 1. dubna 2024.